LIEČBA BYLINKAMI

 

Hloh obyčajný (Crataegus laevigata),

Hloh jednosemenný

Hloh obecný,   Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

 Späť na hlavnú stránku     Späť na bylinné kúry  

   Abecedný zoznam rastlín  

hloh obyčajnýKaždú jar kríky hlohu krásne rozkvitnú a kvety sa stanú pastvou mnohého hmyzu a včiel. Na liečebné účely zbierame kvety s listami, ktoré s nimi spolu vyrastajú. Rovnako účinné sú aj červené plody hlohu, ktoré zbierame na jeseň. Môžeme použiť nazbierané časti ktoréhokoľvek hlohu, ktorý u nás bežne rastie, teda hlohu obyčajného alebo hlohu jednosemenného, obidva sú rovnako účinné.

Hloh je výborným prostriedkom najmä na liečbu chorého srdca.  Pri vážnejších poruchách srdca sa však najskôr treba poradiť s odborníkom, najmä ak užívame lieky na srdce.

Najčastejšie problémy pri ochoreniach srdca vznikajú v súvislosti s vencovitými (koronárnymi) cievami srdca, ktoré zásobujú krvou, kyslíkom a živinami srdcový sval. Hloh zlepšuje priechodnosť týchto vencovitých ciev srdca. Ak z akéhokoľvek dôvodu (ale najčastejšie z dôvodu upchatia vencovitých ciev srdca) je prívod kyslíka k jednotlivým tkanivám srdca znížený, dochádza k ischemickej chorobe srdca alebo ináč povedané k nedokrveniu srdca. Ak je toto nedokrvenie iba čiastočné, teda vencovité cievy sú iba zúžené, ale nie úplne upchaté, hovoríme o srdcovej angíne (angina pectoris). Ľudia so srdcovou angínou majú problémy najmä pri každej fyzickej námahe, pretože vtedy srdce potrebuje zvýšený prísun kyslíka, ktorý sa mu nedostáva. 

Vencovité cievy srdca pozostávajú z troch hlavných tepien, ktoré sa ďalej rozvetvujú. Ak sa nám takáto tepna náhle upchá, hovoríme o pokročilejšej forme ischemickej choroby srdca, o srdcovom infarkte. Či to prežijeme, závisí od toho, na ktorom mieste sa nám tepna upchala a či sa upchala iba jedna alebo aj viac koronárnych tepien. Chirurgicky sa infarktový stav rieši (pokiaľ je ešte čas) tzv. bypassom, obchádzkou. Chirurg pacientovi najprv vyoperuje kus zdravej cievy niekde z končatiny, kde nie je až natoľko potrebná a touto cievou premostí upchatú koronárnu srdcovú tepnu. Tieto operácie sú však náročné a nebezpečné, je lepšie sa im vyhnúť preventívnymi opatreniami. 

 

Čo lieči bylinná kúra s obsahom hlohu ?

Užívaním bylinnej kúry s obsahom hlohu sa odstraňujú aj problémy súvisiace s rytmickými a prietokovými ťažkosťami srdca, srdcovými arytmiami. Pri srdcových arytmiách dochádza k zmenám srdcového rytmu, srdce bije buď príliš pomaly, alebo naopak príliš rýchlo alebo nepravidelne. Pri liečbe hlohom sa zlepšuje zásobovanie srdcových vlákien krvou, kyslíkom a živinami, tým sa posiľuje srdcová činnosť. Postupne miznú extrasystoly (predčasné srdcové sťahy) a tachykardia (porucha zo zrýchlenej srdcovej činnosti). Hloh reguluje a zlepšuje srdcovú činnosť pomaly ale zato účinne a priamo. Dobre účinkuje aj pri srdcovocievnych a nervových ochoreniach, pri myokardioskleróze, pri priamych prejavoch srdcovej slabosti alebo počas iných ochorení, pri srdcovej neuróze a nespavosti.  Hloh je vhodný aj pri liečbe závratov a pri šumení v ušiach, pri rozvoji sklerotických zmien v cievach.

Pri užívaní bylinnej kúry s obsahom hlohu sa nám zároveň zníži aj vysoký krvný tlak, ktorý býva častým sprievodným javom srdcocievnych ochorení. Klesá hladina cholesterolu a triacylglycerolov v krvi.

 

Aký je iný dôvod zlyhávania cievnej sústavy?

Iným dôvodom zlyhávania cievnej sústavy je zlá priechodnosť ciev, cez ktoré prúdi krv oveľa slabšie. Srdce môže mať slabý výkon a vtedy dochádza k mnohým poruchám rôznych orgánov, ktorých činnosť je od prúdenia krvi závislá. Napríklad obličky vtedy nemôžu filtrovať krv naplno a tak sa v organizme zadržiava voda, čo sa prejaví rôznymi opuchmi, najmä na dolných končatinách. Bežný spôsob liečby je použitie nejakého kardiotonika, lieku, ktorý posiľňuje činnosť srdca cestou zvýšenia energetickej výkonnosti srdcového tkaniva. Srdce vtedy silnejšie vtláča krv do ciev v celom tele, čím sa zlepší zásoba krvi vo všetkých orgánoch a tkanivách ale srdce sa takto rýchle opotrebuje. Rozumnejším spôsobom liečby je použitie takých prostriedkov, ktoré dávajú do poriadku prúdenie krvi v cievach cestou ich regenerácie a prečistenia. Práve hloh má túto schopnosť, pričom zároveň posiľňuje činnosť srdca, ale iba mierne, aby nedošlo k jeho prílišnému namáhaniu. Ľudia, ktorí sa liečili kúrou s obsahom hlohu pozorovali zvýšenie svojej fyzickej i psychickej výkonnosti, ustúpila u nich dýchavičnosť a opuchy dolných končatín postupne zmizli.

 

Účinkuje hloh na cievy aj v iných častiach tela?

Hloh má podobné priaznivé účinky na cievy aj v iných častiach tela, napríklad v našom mozgu. U ľudí s migrénami dochádza k zmenám napätia vnútrohlavových ciev s následným opuchom okolitých tkanív, čo vnímame ako bolesť. Hloh má tonizujúce účinky na cievnu sústavu a posilňuje aj krvnú cirkuláciu vnútrohlavových ciev. Uvoľňuje kŕče hladkého svalstva a pôsobí upokojujúco na centrálnu nervovú sústavu. To všetko prispieva k tomu, aby sme sa migrenických záchvatov postupne zbavili, samozrejme nie ihneď ale až po dlhodobejšom užívaní kúry s obsahom hlohu podobne, ako to robíme pri chorom srdci.

Podobne ako pri menších srdcových cievach, hloh dáva do poriadku aj  mozgové cievy, ktoré sú po zanesení príčinou mozgovej porážky.

Hloh výrazne zlepšuje krvný obeh a zásobovanie kyslíka a živín vo všetkých častiach tela aj v tých najvzdialenejších. Pri zlom krvnom obehu mávame často studené prsty na rukách a nohách, pri chôdzi nás bolia nohy a ak krv neprúdi dostatočne ani v našich orgánoch, prejavuje sa to rôznymi poruchami činnosti týchto orgánov. Kúra s obsahom hlohu môže odstrániť napríklad aj hučanie v ušiach alebo potlačí chorobné prejavy na očnej sietnici ak sa jedná o zlú cirkuláciu krvi v drobných cievach týchto orgánov. Môže pomôcť dokonca aj pri začínajúcej impotencii mužov. 

 

Aké účinky má ešte bylinná kúra s obsahom hlohu?

Bylinné kúry s obsahom hlohu zlepšujú naše myslenie a pamäť, zvyšujú našu celkovú výkonnosť a potlačujú depresívne nálady. Kúra je vhodná pre ľudí, ktorí sú pod stálym psychickým napätím v zamestnaní, v škole alebo pri celkovej psychickej únave. Po absolvovaní kúry s obsahom hlohu lepšie reagujeme na stresové situácie, sme schopní lepšie sa sústrediť a koncentrovať na svoju prácu, sme pokojnejší a vyrovnanejší.

 

Ako hloh užívame?

Hloh je bezpečný, ak ho užívame v doporučených dávkach. Môže narobiť problémy v srdcovej činnosti, ak dávky zvýšime. Preto je istejšie užívať hloh spolu s inými rastlinami podobného účinku v bylinnej kúre. Na preventívne účely stačí užívať kúru 1-2 mesiace, pri samotných ochoreniach v závislosti od typu a stupňa ochorenia treba kúru užívať dlhšiu dobu, s prestávkami aj rok. 

pozri tiež:  http://srdce-cievy.blogspot.com/

 

kúry s obsahom hlohu:

(ďalšie informácie tu)

Červenokamenská bylinná detoxikačná, očistná kúra

Kúra na regeneráciu ciev, posilnenie krvného obehu a činnosti srdca, na úpravu tlaku

Bylinná kúra na liečbu hemoroidov

Prírodná kúra na liečbu kŕčových žíl a vredov predkolenia

Prírodná kúra na nervové a psychické poruchy

 Späť na hlavnú stránku     Späť na bylinné kúry  

   Abecedný zoznam rastlín